Jak wypełnić wniosek o tańszy prąd dla swojej firmy?

2023.02.09

We wniosku należy wpisać:

• nazwę, adres siedziby, NIP lub PESEL, telefon lub e-mail,

• dane kontaktowe do maksymalnie dwóch osób fizycznych, które są: odbiorcą uprawnionym albo jego reprezentantem (pełnomocnik, członek zarządu spółki z o.o., itp.),

• numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE), • kategorię odbiorcy uprawnionego, • datę zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE,

• wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy); pola zawarte w kolumnie 4 powinny być uzupełnione danymi liczbowymi o szacowanym wolumenie energii elektrycznej, który zużywany będzie w danym PPE w okresie 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023,

• dane procentowe ile prądu z danego PPE jest zużywane na cele objęte ceną maksymalną i nieobjęte tą ceną. W ostatnich dwóch kolumnach tabeli (5 i 6) należy rozbić wartość podaną w kolumnie 4, wpisując dane procentowe, jakie przedsiębiorca zamierza zużyć w ramach ceny maksymalnej oraz ponad limit; suma tych danych musi wynieść 100%

Oświadczenie do pobrania